U skladu sa važećim Zakonom o zaštiti potrošača, (Sl.gl.RS br.62/2014) imate pravo na odustanak od ugovora zaključenog na daljinu,
bez navođenja razloga za isti, ukoliko je izjava poslata trgovcu u roku od 14 dana od dana kada je roba dospela u državinu potrošača,
odnosno trećeg lica koje je odredio potrošač, a koje nije prevoznik.
Odustajanjem od ugovora oslobađate se svih obaveza, osim obaveze plaćanja troškova vezanih za slanje robe koja se vraća usled
odustanka od ugovora. Troškove vraćanja ne snosite samo u slučaju da Vam je isporučen neispravan ili pogrešan artikal i u slučaju da
vraćanje obavite lično na zvaničnu adresu kompanije Sparta Fitness Solutions doo. Potrošač je dužan da vrati robu trgovcu, bez odlaganja, a najkasnije
u roku od 14 dana od dana kada je poslao obrazac Izjava o odustanku od ugovora.
Da bi ostvarili pravo na odustanak proizvodi moraju biti nekorišćeni, neoštećeni i u originalnoj ambalaži i mora biti priložen originalni
račun i popunjen obrazac Izjava o odustanku od ugovora. U suprotnom se proizvod vraća na Vašu adresu, o Vašem trošku.
Po članu 33. Zakona o zaštiti potrošača, ako potrošač ostvari pravo na odustanak od ugovora, smatra se da ugovor nije ni zaključen i
nastaju obaveze propisane članovima 34. i 35. ovog zakona. Kod ugovora o prodaji robe koji se zaključuje izvan poslovnih prostorija
ili na daljinu, trgovac je dužan da vrati potrošaču sredstva koja je platio po osnovu ugovora kada primi ili preuzme robu koju je po
osnovu ugovora isporučio potrošaču, odnosno kada primi dokaz da je potrošač robu poslao trgovcu, bez obzira koju od tih radnji je
potrošač prvo preduzeo. Trgovac je dužan da potrošaču bez odlaganja vrati iznos koji je potrošač platio po osnovu ugovora, a
najkasnije u roku od 14 dana od dana prijema obrasca Izjava o odustanku. Važno je napomenuti da se novac vraća isključivo uplatom
na tekući račun kupca.
Obrazac Izjave o odustanku od ugovora možete dostaviti elektronskom poštom ili na adresu sedišta firme.
Artikal od čije kupovine želite da odustanete možete dostaviti isključivo putem kurirske službe sa kojom Sparta Fitness Solutions doo

ima ugovor i uz prethodni dogovor sa prodavcem.

OBRAZAC ZA ODUSTANAK OD KUPOVINE

Back to Top

Pretraži proizvode

Proizvod je dodat u vašu korpu.